فارسی 09:41:53 2017/10/22
specializing in wood works

More than 18 Years of Brilliant Experiences

Soren Wood Industry Backed by nearly two decades in the industry, is proud to introduce a unique collection of urban and private projects undertaken by the company. With the help of research and innovation, Soren Wood has successfully designed and produced more than 20 unique and different kind of Pavilions(Gazebos), more than 30 kinds of wooden Pergolas, and some kinds of the wooden Cottages. Pictures of some of these projects is demonstrated in the "Products" part of the site. The titles of some of these projects are as follows: Urban projects 1) collection of restaurants and fire wood in the vicinity of the water park include: Central Restaurant and wooden booths set More than 1,000 square meters of wood Prgvlay Most of China (mesh) made in two models, the area of ​​300 m The entrance doors in two different designs and so on. 2) collection of restaurants located in Mazandaran wood Mahmoud Abad: Wooden booths set Facades in the area of ​​1300 square meters Wooden bridge and the entrance doors in different models And the great wooden hall, small and medium-sized area of ​​about 400 square meters VIP lounge Wooden Prgvlay more than 1,000 square meters Wooden window area of ​​200 square meters Sofas and tables and wooden benches etc. 3) Valfajr Park in Khuzestan, including: Design and implementation of wooden structures and parks Khuzestan Valfajr All wooden pavilions in the park with two different types of wooden benches Wooden finished 12-sided restaurant overlooking the Dez River area of ​​100 square meters. 4) Tehran Abbasabad City of Flowers: Wooden cottages in two sizes, 52 pcs Prgvla beams in different directions to an area of ​​1000 square meters. Modern wooden pavilion number 11 Wooden benches and so on. 5) The National Bank of welfare culture include: Patrick Murphy pool Patrick Murphy Belvederes 6) design and implementation Vyvna coffee shop located in palladium complexes 7) Prgvlay project Vyvna Branch Cafe Paradise Garden 8) Project Code pavilions 214 and 208 located in the Lavasan mobilized to Cebu. Client Municipality Lavasan 9) Prgvlahay project Chamran park in Karaj, Iran Chamran, flower garden. Client beautify the City of Karaj Some private projects 1. Complex of pavilions 201 and Prgvla code. Client and Engineer Mr. Ali Mirzaee West Park Ave. little brother 2. Code 203 Garden pavilions projects Lavasan employer Mr. Strange 3. Complex Code 202 pavilions and gardens Prgvlahay water of employer Mr. initiatives 4-project code-sided pavilions 8 and Prgvlay 209 June Street Terrace Velenjak. Employer Mr. Miri 5 - Project 210 pavilions located in Kamranye code. Dear Client Kahh 6-square pavilions projects, Prgvla Iranian Revolutionary Guards and Arbor Street, Street Golestan I (Momennezhad) the employer of Mr. Poor Mahmoud 7. Mr. Saeed Eskandari project Prgvlay terrace Velenjak employer Lotus 8-project and Prgvlay and circular pavilions West Town St. grace the corner of 24 employer Mr. Saeed Eskandari Lotus 9-projects and pavilions Prgvla West Town St. grace twentieth corner of employer Mr. Mohannad Abasi now Vshh 10. Project pavilions Saadat Abad Street Allama employer Mrs. doctor kamalian 11-project Saadat Abad Arbor pavilions and the fourth end of the alley employer Mr. Saeed Eskandari 12. Project pavilions and street Prgvla victory employer Mr. Hosni 13. Prgvla project adjacent to Lake employer's Azadi Stadium Rowing Federation 14. Mr. true employer Lavasan project Prgvlay garden path 15-Prgvlay Akstshn project located in St. Ammar, sixth mansion employer Mr. Abdollahi 16-project roof pavilions Code 210 West Town St., Park Lane fifth employer Mr. Khodakarami 17. The umbrella project is located Zaferanieh pavilions, Street Asif, Mr. Babak Yazdani streets employer mountain pine Company 18. Input Prgvlay tower project itself, the employer Ambassador Mr. Hamid Darian 19-project Prgvlay Niyavaran terrace, S·hrah Yasser, Buchan Street, Tower Negarestan employer Mr. Gvhrbyn 20-project Prgvlay garden Lavasan employer Mr. Abbasi company Vshh- 21 - Project Roof Garden: Flower Box streets Prgvla and northern, eastern moral streets employer Mr. Khademzadeh 22 - Project Roof Garden: Flower Box Prgvla and Jamshidieh Street, Street Jabali employer Mr. Qasemali 23 - hexagonal pavilion project, Masha, Village of happiness employer Mr. Hamid Darian 24 - Prgvla project located in SHEMSHAK, Larissa tower. Employer Mr. Kashani 25 - Project hexagonal pavilions located in MEYGON employer Mr. cheerful 26 _ Entrance Gate project located in Damavand mountain streets employer Mr. Abdoos 27 - Project hexagonal pavilions located in Lavasan employer Mr. Taj al-Din 28. projects hexagonal wooden pavilions located in Saadat Abad And ... *Participation in exhibitions* 1- Interior Decoration Exhibition 2005 2- Interior Decoration Exhibition 2007 3- Building Exhibition 2007 4- Flower Exhibition Tehran from 1389 to 1391 5- Flower Exhibition Karaj from 1391 to 1393 6- The winner of the top 10 exhibitors Flower Exhibition in Tehran in 1391 7- Top 10 winner Flower Exhibition stands Karaj in 1392

More

The Exclusive & Proprietary Design

ساخت فود کورت مجتمع تجاری سبحان شامل :پرگولاهای چوبی ، ساخت نمای چوبی غرفه ها ، آلاچیق چوبی . چوبهای بکار رفته در پرگولاها و آلاچیق از چوبهای اشباع شده و رنگ پرگولاها و آلاچیق از رنگ مخصوص فضای باز است که آلاچیق و پرگولا را در برابر اشعه خورشید و رطوبت مقاوم می سازد.

More

Certifications

telegram insta gplus fb tw

Pwered by: farassou.com